Kako funkcioniše SMS EXPRESS?  
  Šta je SMS EXPRESS?
  Zašto SMS EXPRESS?
  Kome je namenjena ova usluga?
  Kako funkcioniše SMS EXPRESS?
  Šta je potrebno da bi se koristio servis?
  Koliko košta?
 
  LOGIN

Potrebno je da imate pristup Internetu i da imate ostvarenu vezu u trenutku kada šaljete poruke.

Registrovani korisnici pristupaju svojoj stranici za slanje poruka preko websajta www.starionbgd.com.

Tekst poruke se unosi u polje za poruku, iz liste se biraju pojedinačni primaoci poruke ili neka od unapred definisanih grupa primalaca.

Grupe se kreiraju jednostavno i neograničen je broj grupa koje možete da definišete.

U sekciji za izveštaje možete da pratite Vaš saobraćaj odnosno možete da vidite da li su poruke isporučene (delivery report).

Na stranici je uvek prikazano stanje Vašeg kredita odnosno preostali broj poruka koje su Vam na raspolaganju.

 
 
 
 
   
 

POČETNA STRANA :: SERVISI :: KLIJENTI :: O NAMA :: KONTAKT :: LINKOVI :: ENGLISH